ASF:Aktualna mapa obszarów obowiązywania ograniczeń

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wejściu w życie nowych przepisów w ramach Prawa o Zdrowiu Zwierząt, w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.


Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa

Plan bezpieczeństwa bilogicznej dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie


Materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom dotyczące zmiany przepisów w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń". Uchylenie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 oraz publikacja rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w związku z ASF

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników
dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej
zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń

Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców


Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Środki podejmowane w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.