ASF:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wejściu w życie nowych przepisów w ramach Prawa o Zdrowiu Zwierząt, w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Ulotka informacyjna - obszar objęty ograniczeniami

Rzeźnie wyznaczone do uboju świń z obszaru zagrożenia

Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Warunki przemieszczania świń w związku z ASF

Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do rolników i hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o możliwości uzyskania odstępstwa od badań laboratoryjnych świń w kierunku ASF przed ich przemieszczeniem ze stref objętych restrykcjami

W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzana do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w oparciu o zapisy art. 44 ust 1 pkt 9, art. 45 ust 1 pkt 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz 1421 t.j.), rolnik którego decyzja dotyczy może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń.
Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.)
Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR w systemie naboru ciągłego