Drób:

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU PRZYPOMINA IŻ ZGODNIE Z §1 UST. 1 PKT. 2) LIT b) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (DZ.U. 2023 POZ. 768 Z PÓŹN. ZM.) POSIADACZ DROBIU MA OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII MIEJSC, W KTÓRYCH JEST UTRZYMYWANY DRÓB LUB INNE PTAKI, Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW UTRZYMYWANYCH STALE W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH.

POWYŻSZY OBOWIĄZEK DOTYCZY WSZYSTKICH POSIADACZY DROBIU, TAKŻE NA UŻYTEK WŁASNY !!


Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego 8/2023 dotyczące szczepienia drobiu w kierunku ND

Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Aktualna sytuacja epizootyczna – grypa ptaków

Ogólne informacje – grypa ptaków

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące minimalnych zasad bioasekuracji dla gęsi na wybiegu

Wzór GLW – plan bioasekuracji

Wzory dokumentacji wymaganej dla hodowców drobiu wprowadzających drób na rynek

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – obowiązujące zasady bioasekuracji

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na lata 2023-2025

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2022-2024

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych gatunku Gallus gallus" na lata 2023-2025

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na 2024 r.