Kontakt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 26B

15-959 Białystok

centr. tel/faks (0-85) 651-67-46, (0-85) 652-26-35

adres poczty elektronicznej bialystok.miw@wetgiw.gov.pl


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku

lek. wet. Dariusz Filianowicz, d.filianowicz@piwbial.pl, tel. (0-85) 651-67-46


Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku

lek. wet. Iwona Olejkowska, i.olejkowska@piwbial.pl, wew. 103


Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Koordynator zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek. wet. Jan Matczuk, j.matczuk@piwbial.pl, wew. 111

Stanowisko ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

lek. wet. Monika Olesiuk-Kupiszek, m.kupiszek@piwbial.pl, wew. 113

lek. wet. Mariusz Krasnodębski, m.krasnodebski@piwbial.pl, wew. 113

lek. wet. Katarzyna Borejko, k.borejko@piwbial.pl, wew. 109

lek. wet. Justyna Tołczyk, j.tolczyk@piwbial.pl

Stanowisko ds. ochrony zwierząt

lek. wet. Jan Matczuk, j.matczuk@piwbial.pl, wew. 111

lek. wet. Dorota Anna Korzecka, d.korzecka@piwbial.pl, wew. 111

Stanowisko ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności

lek. wet. Magdalena Misiejuk, m.misiejuk@piwbial.pl, wew. 104

Stanowisko ds. higieny materiału biologicznego

lek. wet. Anna Ciereszko, a.ciereszko@piwbial.pl, wew. 109


Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Koordynator zespołu ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Iwona Olejkowska, i.olejkowska@piwbial.pl, wew. 103

Stanowisko ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

lek. wet. Małgorzata Sobieska, m.sobieska@piwbial.pl, wew. 106

lek. wet. Renata Boużyk, r.bouzyk@piwbial.pl, wew. 103

lek. wet. Marzanna Kisielewska, m.kisielewska@piwbial.pl, wew. 104

Agnieszka Dziedzic, a.dziedzic@piwbial.pl, wew. 113

Stanowisko ds. rolniczego handlu detalicznego produktów pochodzenia rolniczego

lek. wet. Teresa Trąbińska t.trabinska@piwbial.pl, wew. 106

Stanowisko ds. pasz i utylizacji

lek. wet. Monika Izabela Opolska, m.opolska@piwbial.pl, wew. 107

Piotr Roszkowski, p.roszkowski@piwbial.pl, wew. 107


Zespół ds. finansowo-księgowych

Główny Księgowy

Anna Potmalnik, a.potmalnik@piwbial.pl, wew. 105

Zastępca Głównego Księgowego

Wiesława Konopka, w.konopka@piwbial.pl, wew. 102

Stanowisko ds. finansów i księgowości

Anna Markowska, a.markowska@piwbial.pl, wew. 102

Anna Barwiejuk, a.barwiejuk@piwbial.pl, wew. 105


Zespół ds. administracyjnych

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Edyta Kulesza, e.kulesza@piwbial.pl, wew. 101

Stanowisko ds. osobowych

Emilia Orda-Leszczyńska, e.orda@piwbial.pl, wew. 108

Stanowisko ds. obsługi prawnej

Radca Prawny Krzysztof Radel, k.radel@piwbial.pl, wew. 108

Radca Prawny Magdalena Zinówko - Siłkowska, wew. 108


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

iod.piwbial@gryfon.com.pl , tel. 575 435 897


Stanowisko ds. utrzymania porządku w urzędzie

Elżbieta Kojta